การคัดตัวนักกีฬาทีมจังหวัดนครปฐม ณ สนามฟุตบอลตุ้ยนุ้ยอคาเดมี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

        วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมการคัดการตัวนักกีฬาทีมจังหวัดนครปฐม ณ สนามฟุตบอลตุ้ยนุ้ยอคาเดมี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันตก ณ จังหวัดราชบุรี โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดตัวครั้งนี้ ได้แก่ นายศุภณัฐ สุทธิรัตน์ นายปวเรศน์ ดิลกพรเมธี และนายภัทรดนัย ปาสานี โดย  ครูสุเทพ อบเชย ครูนัสรีย์  ตามาต  ครูอัครพล คงใจดี ผู้ฝึกสอน และครูสมชาย แช่มช้อย และครูธรรมรัตน์ ตรีนก ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน โดยนักกีฬาทั้ง 3 คน ผ่านการคัดตัวในรอบแรก และจะไปคัดอีกครั้งในรอบที่สอง วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565