กำหนดการบรรพชาสามเณรเพื่ออุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กำหนดการบรรพชาสามเณร ฯ คลิก