การประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๖๐ ปี วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๖๐  ปี วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  ณ ห้องประชุม อาคารทำเนียบ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์