พิธีถวายราชสดุดี “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “ ประจำปี ๒๕๖๖

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ ๖) “พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”  ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี  โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียน