การประชุมสัมมนาวิชาการ “ความท้าทายสำหรับผู้นำยุคใหม่ VUCA WORLDW”

Upload Image...

         นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ  “ความท้าทายสำหรับผู้นำยุคใหม่  VUCA WORLD” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ณ มาแคนน์รีสอร์ท   จังหวัดกาญจนบุรี