“ทำบุญบ้าน” ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระบบการอยู่ประจำ นักเรียนต้องอาศัยอยู่ภายในบ้านและหอนอนร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในบ้านและหอนอน  จึงได้ “จัดกิจกรรมทำบุญบ้าน” ประจำปีการศึกษา 2565 ของแต่ละบ้านขึ้น ในวันอาทิตย์ที่  21  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปรองดอง ป้องกันสิ่งอันตราย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยังเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !