การแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์วันครู ครั้งที่ ๖๗

วันอาทิตย์ที่  ๑๕ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์วันครู  ครั้งที่  ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖โดย  นายธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา