“ราชวินิตร่วมใจ ๖๕”

วันเสาร์ที่  ๑๔ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย  นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  คณะกองลูกเสือหลวง  ร่วมงาน “ราชวินิตร่วมใจ ๖๕”  โดย  หม่อมหลวงสราลี  กิติยากร  ผู้แทนพระองค์  เป็นประธานในพิธี ณ  ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร