การรับการประเมินการกำหนดมาตรการการเปิดเรียน Sandbox Safety Zone in School โดยคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา จากสาธารณสุขอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

     จันทร์ที่  11  ตุลาคม พ.ศ.  2564  นายอรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกำหนดมาตรการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเปิดสถานศึกษา  จากสาธารณสุขอำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ณ หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์