ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีระ วรรณเกตุศิริ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

         วันจันทร์ที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธีระ  วรรณเกตุศิริ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา