พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖”  ประกอบด้วย พิธีชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร โดย นางจันทร์เพ็ญ พัฒนรัฐ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       ผู้แทนองค์กรร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย
 นายถิรกิตติ์ สถิรกุล ประธานราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา
 พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
 นายพสิษฐ์ ชนะกวีสวัสดิ์ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
 นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
 ครูสมเพียร ปานอึ้ง ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
 นายณัฐภัทร จูเปีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หัวหน้านักเรียน
 นางจันทร์เพ็ญ พัฒนรัฐ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
         พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร แม่ครูดีเด่น และแม่ดีเด่น เกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง และมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และ พิธีสดุดีพระคุณแม่ โดย นางจันเพ็ญ พัฒนรัฐ เป็นประธานในพิธีเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !