นายบำรุง ยศศักดิ์ ผู้ปกครอง นายยศภัทร ยศศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บ้าน 4) มอบน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.  2565 นายบำรุง  ยศศักดิ์  ผู้ปกครอง นายยศภัทร  ยศศักดิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บ้าน 4) มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 โหล ให้แก่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นางอารียาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบทั้งนี้ทางโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้