ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี นมัสการปิดทอง หลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่  11  เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าที่ร้อยตรี ดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดงานประจำปี นมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง  ประจำปี  2565 โดยมี ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม