ร่วมพิธีทำบุญสนามราชวิทยาลัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสนามราชวิทยาลัย ก่อนทำการแข่งรักบี้ประเพณีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เอาฤกษ์เอาชัยสำหรับการแข่งขันในการนี้ ทางนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น 12 ได้มอบเงิน จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารเย็น เลี้ยงนักกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีฯ ที่ทำการฝึกซ้อม โดยจะแข่งขัน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 นี้

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก