สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ได้เข้าตรวจเยี่ยมเเละติดตามการดำเนินการตามเเผนเผชิญเหตุ

วันอังคารที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล​ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม​  พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ได้เข้าตรวจเยี่ยมเเละติดตามการดำเนินการตามเเผนเผชิญเหตุ​ ของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ พร้อมทั้งให้กำลังใจ​ผู้บริหาร​ คณะครู​ เเละนักเรียน ให้สามารถผ่านพ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้อย่างปลอดภัย