ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2564