ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ภาควิชาการ) เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2567