พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2567

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2567 (1 กรกฎาคม 2567) โดยประกอบ พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของลูกเสือหลวง ลูกเสือสามัญ ระดับชั้น ป.5 – 6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 – 3 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) องค์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของลูกเสือแห่งชาติ โดย นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาราชวิทยาลัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์