พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน และ นางสาวอาริยาพัชร์ ทรัพย์สมใจรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นำคณะผู้กำกับลูกเสือหลวง กองลูกเสือหลวง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวอโรชา  นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย