กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) ปีการศึกษา 2566 การแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก