กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ราชวิทย์ รุ่น 56 (บ้าน 4) ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อให้กับโรงพยาบาลสนามในอำเภอสามพราน

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอขอบคุณ  กลุ่มตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ราชวิทย์ รุ่น  56  (บ้าน 4)  ที่ได้ให้ทางบริษัทน้ำดื่ม มาส่งน้ำดื่มตราสิงห์  1500  cc  จำนวน  100 แพ็ค  (600  ขวด)  เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามในอำเภอสามพราน  ผ่านทาง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์