การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 เพื่อใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 – 16.30 น. นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองผลปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ด้วยวิธีการประชุมแบบ Video Conference โดยมีผู้ขอรับการประเมิน ในครั้งนี้  จำนวน 15  คน