ประชุมชี้แจ้งให้ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ ตามโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งให้ความรู้เพื่อสร้างการรับรู้ ตามโครงการกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ณ ห้องประชุมอาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย