ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุริวิภา สุปัญญาพงศ์ ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้กลุ่มบริหารบุงานคคล นำโดย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินทางไปส่ง นางสาวสุริวิภา สุปัญญาพงศ์ ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยมี นางสาวนันท์นภัส  ยิ้มย่อง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องการบริหารการจัดการขยะบูรณาการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อด้านอาชีพของนักเรียน เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย