พิธีหล่อต้นเทียนจำนำพรรษา

Upload Image...

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยประกอบพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำต้นเทียนจำนำพรรษาถวายวัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) วัดเดชานุสรณ์ และวัดสรรเพชญ โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5 และรัชกาลที่ 9 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !