รวมใจภักดิ์ สืบสานพระราชปณิธาน “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ สืบสานพระราชปณิธาน “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา

โดย  นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า ประธานในพิธี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนางสาวขวัญเรือน อภิมณทิ ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพลังที่ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี

พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก จากศูนย์พัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง จังหวัดพังงา แสดงธรรม  นำฝึกปฏิบัติฝึกจิต ให้คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์