ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนิสา บรรจงการ เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันอังคารที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางนิสา  บรรจงการ เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019