ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศ คลิก !