ประกาศโรงเรียน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (ซักรีด) , พนักงานบริการ (ทำความสะอาด), พนักงานบริการ (คนสวน) ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ !