ต้อนรับรองผู้อำนวยการ นางสาวจารุณี สอนใจ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ นางสาวจารุณี  สอนใจ เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !