ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. กรไชย คล้ายคลึง นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๕