ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสามพราน  ฉีดวัคซีน  คอตีบ บาดทะยัก เข็มกระตุ้น ในช่วงอายุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์