ประกาศโรงเรียน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก !