เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และรับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม  พ.ศ.  2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ างสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการที่ดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติงาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นเวลา  30  ปี  20 ปี และเวลา 10  ปี เฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต