พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

Upload Image...
Upload Image...

วันจันทร์ที่  30  มกราคม  พ.ศ.  2566  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร  ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 และนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งระดับภาค ณ  จังหวัดราชบุรี โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี  ณ  ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน