โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เข้าบรรยายและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพุธที่ 29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน เข้าบรรยาย และประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์