ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ คลิก !