ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันอังคารที่  29  พฤศจิกายน พ.ศ.  2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี  พิษณุพล  แตงอ่อน  เนื่องในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)