การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตัวแทนจังหวัดนครปฐม ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันตก จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ตัวแทนจังหวัดนครปฐม ประเภทกีฬาฟุตบอลชาย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันตก จังหวัดสิงห์บุรี  ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2565

นักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน นายศุภณัฐ  สุทธิรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 บ้าน 3  โดย ครูสุเทพ อบเชย ครูนัสรีย์ ตามาต และครูอัครพล คงใจดี เป็นผู้ฝึกสอน ผลการแข่งขันทีมจังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3