ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) , พนักงานบริการ(ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ คลิก !