ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ คลิก !