ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ , นักจัดการทั่วไป , พนักงานบริการ (ช่างทั่วไป) , พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) ที่จ้างจากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก !