ประกาศโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ที่จ้างจากเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕

รายละเอียดประกาศ คลิก !