การประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 29  มิถุนายน  พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงษ์ทอง รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางนริศร กรุงกาญจนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย นายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย