ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศโรงเรียนฯ คลิก !