รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา ครู และนักเรียน ผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครปฐมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

            วันจันทร์ที่ 29 พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางอริยาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายกสิษฐ์พงศ์ ทิพเลิศ ครูผู้สอน และตัวแทนนักเรียน รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติให้สถานศึกษา ครู และนักเรียน ผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬาให้กับจังหวัดนครปฐมในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!