ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (อัดสำเนา) พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) และพนักงานบริการ (ช่างทั่วไป) จากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกาศโรงเรียนฯ คลิก !