การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระพล  ยิ่งเจริญ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่ 1/2566  และประชุมผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียน ภ.ป.ร.  ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติมคลิก !