งานเดินวิ่ง King”s College Half Marathon 2023

วันอาทิตย์ที่  29  มกราคม  พ.ศ.  2566 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานเดินวิ่ง   King”s College Half Marathon 2023 โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู  เข้าร่วมพิธีเปิด  และเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์