การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ภายใต้การบริหารงานของ ผู้อำนวยการ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2 ระหว่าง วันที่ 25 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  สรุปรางวัล  ระดับเหรียญทอง 9 รายการ  ระดับเหรียญเงิน 3  รายการ ระดับเหรียญทองแดง 3 รายการ รวม 15 รายการ และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ  ภาคกลางและภาคตะวันออก 2 รายการ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1- ป.6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1 – ป.6

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 !